Na Oriana Farnham 

Haijalishi unaishi wapi, gharama za juu za nyumba ziko kila mahali hivi sasa. Watu wengi wanatatizika kumudu kodi ya nyumba, wana wasiwasi kuhusu kufukuzwa, au wamepoteza makazi yao. Shida ya makazi ya Maine ina sababu nyingi – hakuna nyumba za kutosha zinazojengwa, hakuna msaada wa kutosha kwa wanunuzi kumudu nyumba, na hakuna ulinzi wa kutosha kwa wapangaji – lakini rasilimali chache zinaweza kutoa msaada.

Moja ni Usaidizi Mkuu (GA), mpango wa serikali unaoendeshwa na jiji na miji ya Maine. Inasaidia watu ambao hawana rasilimali nyingine kulipia mahitaji kama vile nyumba, umeme, joto, chakula, na dawa.

Unaweza kutuma maombi ya GA katika mji au jiji lako. Miji mikubwa ina ofisi maalum za GA au huduma za kijamii kuchukua maombi. Katika manispaa ndogo, makarani wa miji mara nyingi huchukua maombi. Mtu yeyote ambaye hana makazi au anayeishi katika nyumba za muda anaweza kutuma maombi katika mji aliko kwa sasa. Miji haiwezi kuhitaji mtu kutuma ombi mahali walipoishi mara ya mwisho. Tafadhali wasiliana na Maine Equal Justice ikiwa msimamizi wa GA wa manispaa hatapokea ombi lako.

Hapa kuna maswali machache ya kawaida kuhusu GA:   What do I need to apply for GA? Ninahitaji nini kuomba GA?   Unahitaji kuonyesha kuwa huna rasilimali za kifedha kulipia mahitaji ya kimsingi kama vile nyumba.   Ikiwa ulituma ombi la GA hapo awali, unaweza kuhitaji kuthibitisha kuwa umetumia mapato yako yote katika mwezi uliopita kwa “mahitaji ya kimsingi.” Mahitaji ya kimsingi ni pamoja na chakula, maji ya kunywa, mavazi, makao, mafuta, umeme, huduma muhimu za kimatibabu zinazopendekezwa na daktari, dawa, na bili za simu (ikiwa unahitaji simu yako kwa sababu za matibabu, kama vile kuwasiliana mara kwa mara na watoa huduma za matibabu). Mji wako unaweza kuwa na orodha ndefu ya mahitaji ya kimsingi; muulize msimamizi wa GA ni nini mji unaona mahitaji ya kimsingi.

Ninahitaji nini kuomba GA?  

Unahitaji kuonyesha kuwa huna rasilimali za kifedha kulipia mahitaji ya kimsingi kama vile nyumba.

Ikiwa ulituma ombi la GA hapo awali, unaweza kuhitaji kuthibitisha kuwa umetumia mapato yako yote katika mwezi uliopita kwa “mahitaji ya kimsingi.” Mahitaji ya kimsingi ni pamoja na chakula, maji ya kunywa, mavazi, makao, mafuta, umeme, huduma muhimu za kimatibabu zinazopendekezwa na daktari, dawa, na bili za simu (ikiwa unahitaji simu yako kwa sababu za matibabu, kama vile kuwasiliana mara kwa mara na watoa huduma za matibabu). Mji wako unaweza kuwa na orodha ndefu ya mahitaji ya kimsingi; muulize msimamizi wa GA ni nini mji unaona mahitaji ya kimsingi.

Je, ikiwa ofisi ya jiji inayokubali maombi ya GA imefungwa?  

Una haki ya kuomba GA ya dharura saa yoyote ya siku yoyote ya juma (24/7). Kila mji lazima utoe maelezo kwenye tovuti yao na/au katika ofisi zao za jiji kuhusu jinsi ya kufanya hivyo. Miji mingi huwaambia watu wapige simu kwa idara ya polisi ya eneo (nambari isiyo ya dharura) ili kutuma maombi ya GA nje ya saa za kazi. Ikiwa unatatizika. kupata ofisi yako ya GA au kutuma ombi, unaweza kupiga Simu ya Hotline ya Jimbo kwa (800) 442-6003.

Nilijaribu kutuma ombi, lakini hawakuniruhusu kukamilisha ombi. Nifanye nini?

Kila mtu ana haki ya kuomba GA. Hata kama hustahiki, lazima wakuruhusu kutuma ombi na kukupa barua ya kukataa iliyoandikwa. Ikiwa mji unasema, “Huenda hustahiki …,” una haki ya kusema, “Ningependa kutuma ombi,” na uombe uamuzi huo kwa maandishi.

Ukifuata hatua hizi na bado huwezi kutuma ombi, au ikiwa hukupokea uamuzi ulioandikwa, wasiliana na Nambari ya Mtandaoni ya GA ya Serikali kwa (800) 442-6003 ili kulalamika. Unaweza pia kuwasiliana na Maine Equal Justice.

Niliomba GA lakini nikakataa kwa maandishi. Sasa nini?

Iwapo utapata kukataliwa kwa maandishi, una siku tano tu za kuomba kusikilizwa kwa haki. Lazima uombe hili kwa maandishi. Barua pepe ni sawa, ikiwa una anwani ya barua pepe ya msimamizi wa GA. Ikiwa sivyo, leta barua iliyotiwa saini na tarehe kwa ofisi ya GA ambayo inasema jambo kama vile: “Ninaomba kusikilizwa kwa haki,” “Ninaamini kuwa ninastahiki GA na GA haikuwa sahihi kuninyima,” au “Ninaamini Ninastahiki GA kunilipia gharama za nyumba ambazo siwezi kumudu.” Hakikisha umejumuisha anwani na nambari yako ya simu ili waweze kuwasiliana nawe kuhusu saa na tarehe ya kusikilizwa!

Baada ya kufuata hatua hizi, jiji linatakiwa kuratibu kusikilizwa kwa kesi ndani ya siku tano za kazi. Hii sio rasmi na kawaida hufanyika katika ofisi ya jiji au kwa simu.

Je, ninaweza kuwa na mtu nami kwenye usikilizaji wangu wa haki?

Unaweza kuleta mtu yeyote unayependa, pamoja na mkalimani au mwakilishi wako. Unaweza kuwasiliana na Maine Equal Justice au Usaidizi wa Kisheria wa Pine Tree ili kuomba uwakilishi katika kesi yako.

Je, ninaweza kupata GA ikiwa tayari ninapata Usaidizi wa Dharura wa Kukodisha (ERA)?  

Ndiyo. ERA haihesabiki kama “mapato.” Ikiwa unapokea ERA ili kukusaidia kulipa gharama za makazi yako, lakini bado unahitaji usaidizi wa kulipia mahitaji mengine, unaweza kutuma ombi la GA.

Iwapo mji unasema huwezi kupata ERA na GA kwa wakati mmoja, unaweza kupiga Simu ya Hotline ya GA kwa (800) 442-6003 ili kulalamika, au uwasiliane na Maine Equal Justice.

Kwa habari zaidi:

Simu ya Hotline ya Jimbo: (800) 442-6003

  • Haki Sawa ya Maine: maineequaljustice.org/people/legal-assistance-contact/

  • Msaada wa Kisheria wa Pine Tree: ptla.org/contact-us