Contributed by cPort Credit Union

Kwa watu wengi, jambo la mwisho ambalo wanataka kufanya ni kufikiria mwisho wa maisha yao. Walakini, watu wengi wanataka kusaidia kufanya maisha ya wanafamilia kuwa rahisi, ikiwa wanaweza. Kuchukua baadhi ya hatua rahisi kuhusu akaunti za benki kurahisisha utunzaji wa mali kwa wanafamilia walio hai au wanufaika wengine.

Wanufaika wanaweza kuteuliwa na mwenye akaunti ya benki . Hawa mara nyingi ni wapendwa wa marehemu, kama vile mwanafamilia, lakini mnufaika anaweza kuwa mtu au watu mahususi. Mfaidika pia anaweza kuwa huluki, kama vile shirika la kutoa misaada. Wamiliki wa akaunti wanaweza kugawanya fedha katika asilimia kwa ajili ya usambazaji kati ya wanufaika. Watu au mashirika ya kutoa misaada yaliyoorodheshwa kama wanufaika wanahitaji tu kuonyesha uthibitisho wa kitambulisho ili pesa zihamishwe kwenye akaunti zao. Muamala huu hautaweza kamwe kufanyika wakati mwenye akaunti angali hai.

Kuna chaguo jingine : kuwa na akaunti ya pamoja na mtu mwingine. Halafu ikiwa mmoja wa wamiliki wa akaunti atakufa, mwingine huchukua akaunti na pesa zote ambazo zilishirikiwa sasa ni za mtu huyo. Kwa kawaida, akaunti hizi ni za watu binafsi na wanafamilia au mshirika wa biashara. Kila mmiliki wa akaunti ana ufikiaji na udhibiti kamili wa pesa zote kwenye akaunti ya pamoja. Akaunti za pamoja zinaweza kuwa na mapungufu. Mmiliki wa akaunti anaweza kutoa kiwango chochote cha pesa au kutoa pesa zote. Kwa sababu hii, watu wanahitaji kuwa waangalifu sana kuhusu mtu ambaye wanashiriki naye akaunti. Kinyume chake, kuongeza wanufaika kwenye akaunti hutoa tu ufikiaji wa pesa baada ya mmiliki wa akaunti kufa.

Ikiwa wenye akaunti ya benki watakufa bila kuwa na akaunti ya pamoja au kuorodhesha wanufaika wowote, taasisi za fedha hazijui la kufanya na fedha hizo. Mtu au shirika lolote linalotaka kutoa pesa au kufunga akaunti ya marehemu litalazimika kutoa hati za kisheria. Sharti hili linaweza kuhusisha kutembelea mahakama ya uthibitisho ili kuwa mwakilishi wa kibinafsi wa mali ya marehemu na ikiwezekana kufanya kazi na wakili.

Haiombi juhudi tele ili kuongeza wanufaika au wamiliki wa akaunti wa pamoja kwenye akaunti ya benki . Chukua hatua sasa ili ujipange. Ni rahisi na hutoa amani ya rohoni.