Waxaa qoray Amy Harris

Maamulka Cuntada iyo Daroogada iyo Dawooyinka iyo U.S. Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada (CDC) ayaa dhawaan la ogolaaday laba tallaal oo cusboonaysiinta Covid-19. Tallaalka Pfizer Biontech-19 Tallaalka loo yaqaan ‘pfizer’ ee loo yaqaan ‘pfizer’ waxaa loogu talagalay carruurta da’doodu u dhaxayso 6 bilood illaa 5 sano waxaana lagu bixiyaa seddex qiyaasood oo kala duwan. Tallaalka casriga ah waxaa loogu talagalay carruurta lix bilood ah ilaa 6 sano jir waxaana lagu bixiyaa laba qiyaasood oo kala duwan. Saynisyahannadu wali way go’aaminayaan haddii dhallaanka iyo carruurtu u baahan doonaan qiyaas xoojin ah. Xitaa haddii cunug uu horay u qabtay Sanadkii-19, waxay wali u baahan yihiin talaalka COVID-19 ee dhameystiran ee kahortaga cudurka.

Akademiyada Mareykanka ee Caafimaadka Caruurta ee Mareykanka waxay ku talineysaa tallaalka ‘Covid-19’ oo loogu talagalay dhammaan carruurta iyo dhallinta da ‘yarta ka weyn 6 bilood maxaa yeelay majirto hab lagu saadaaliyo saameynta cudurkan ee carruurta yaryar.

Akademiyada Mareykanka ee Caafimaadka Caruurta ee Mareykanka waxay ku talineysaa tallaalka ‘Covid-19’ oo loogu talagalay dhammaan carruurta iyo dhallinta da ‘yarta ka weyn 6 bilood maxaa yeelay majirto hab lagu saadaaliyo saameynta cudurkan ee carruurta yaryar. Haddii ay cudurka qaadaan, carruurta ka yar da’da 5 waxay u badan tahay inay u baahdaan isbitaal dhigid marka la barbar dhigo carruurta da’doodu tahay 5-11. Sababaha lagu tallaalo ilmahaaga yar waxaa ka mid ah ka fogaanshaha jirro daran ama isbitaal dhigid, oo ka hortagaya saxaafadda dheer iyo cawaaqibta ugu dheer ee caafimaadka, iyo joojinta muddadaas, iyo joojinta faafitaanka fayraska qoyska iyo xubnaha bulshada.

Dhakhaatiirta Caruurta ayaa ku talinaya jadwalka jadwalka Ballantaada Tallaalka Ilmahaaga Yaraanta-19 sida ugu dhaqsaha badan ee suurogalka ah. Kadib, waa la ilaalin doonaa markay gudaha ku soo noqdaan bilaha qabow. Ilmahaagu waxaa laga yaabaa inuu wali helo dovid-19, xitaa haddii ay helaan qiyaasta lagu taliyay ee tallaalka pfizer ama tallaalka casriga ah. Si kastaba ha noqotee, in la tallaalo ayaa ka dhigi doona wax caafimaad qaba haddii ay cudurka qaataan, ay u badan tahay inay u baahdaan cisbitaal, iyo in yar oo awood u leh inay ku faafayaan dovid-19 inta ka hartay qoyskaaga.

Waxaad ballan ka qabsan kartaa balanqaadyadeeda daryeelka koowaad ee ilmahaaga. Tallaalada casriga iyo PFIZER-BIONTECH waxaa sidoo kale laga heli karaa qaar ka mid ah dukaamada dawooyinka iyo dukaamada raashinka ee gobolka. Xafiiska Maine ee Maamulka Gudoomiyaha ayaa liis garaya goobaha talaalka ee ay ka heli karaan www.maine.gov/covid19/vaccines/vaccations.

Tijaabada tallaalka ee casriga iyo PFIZER waxaa ka mid ahaa kumanaan carruur ah oo da’doodu ka mid tahay 6 bilood ilaa 2 sano, iyo kumanaan carruur ah oo da’doodu u dhaxayso 2 ilaa 5.

Tallaallo-19 tallaal ayaa loo heli karaa qof kasta oo da’doodu u dhaxayso 6 bilood iyo wixii ka sii weyn oo lacag la’aan ah. Tallaallada waa u bilaash dadka oo dhan dadka ku nool U.S., iyadoon loo eegayn caymiska caafimaadka ama xaalada socdaalka. Haddii qofna kaa codsado inaad bixiso si aad uhesho si aad uhesho tallaalka dovid-19, waa khayaano. Ha la wadaagin macluumaadkaaga shakhsiyeed ama lacageed haddii qof waco, qoraalo, ama emayl kuu soo diro inaad u hesho tallaal lacag dheeraad ah.

Tijaabada tallaalka ee casriga iyo PFIZER waxaa ka mid ahaa kumanaan carruur ah oo da’doodu ka mid tahay 6 bilood ilaa 2 sano, iyo kumanaan carruur ah oo da’doodu u dhaxayso 2 ilaa 5. Ma jiraan wax caddeyn ah oo ah waxyeelada wax qabad ee waxyeelada leh ama muddada dheer ee tallaalka ee carruurta tijaabooyinkan amniga. Waxyeelooyinka la soo sheegay ee da’daan ee kooxdan waxay la mid yihiin kuwa lagu arkay da ‘kale – xanuun goobta la muday, daal, madax xanuun, dhaxan, muruq xanuun, ama xanuun muruqyo ah. Waxyeelooyinkaan ayaa muujinaya in nidaamka difaaca cunuggaaga uu ka jawaabayo tallaalka oo uu difaacayo ka soo horjeedo fayraska. Waxyeelooyinkaas si dhakhso ah ayey u gudbaan.

Tallaalka carruurtaada yar (iyo ku dhiirrigelinta qoysaska bulshadaada in ay tallaalaan) waa aaladda ugu fiican ee ay tahay inaan qof walba caafimaad qabno, ka yar kan ugu da’da yar.