Waxaa qoray: Catherine Buxton, Maine Equal Justice and Peer Workforce Navigator Program 

Ma rabtaa inaad barato ganacsi cusub ama aad sii wadato waxbarashadaada si aad u hesho shaqo macno leh oo deggan? Barnaamijka deeq-waxbarasho ee xirfadaha tartanka ayaa ku caawin kara! 

Isbeddelada dhow ee lagu sameeyay Barnaamijka Tartan Aqooneedka Xirfadaha (CSSP) ayaa u sahlaya qaar badan oo ka mid ah Mainers inay bixiyaan waxbarashada, tababarka shaqada, iyo qalabka lagama maarmaanka u ah si loogu guuleysto dugsiga. CSSP waa barnaamij ay maamusho Waaxda Shaqada ee Maine (MDOL) kaas oo siiya maalgelin iyo adeegyo taageero ah Mainers-ka dakhligoodu hooseeyo ee iska diiwaangeliya barnaamijyada tababarka ama waxbarashada si ay ugu diyaar garoobaan shaqooyinka mushaharka fiican iyo meelaha baahida sare leh.

Sannadkii hore, sharci-dejintu waxa ay ansixiyeen sharci kordhiyey qaddarka maalgelinta ka qaybgalayaasha CSSP kastaa uu heli karo. Hadda ardaydu waxay heli karaan ilaa $10,000 haddii ay dugsiga ku jiraan waqti buuxa ama $5,000 haddii ay wakhti dhiman yihiin. Xeerarka cusub ee barnaamijka ayaa sidoo kale u oggolaanaya magangelyo-doonka inay isdiiwaangeliyaan, xitaa haddii aysan weli haysan ogolaansho shaqo. Tani waxay fursad weyn u tahay dadka waddanka u soo guurey ee sugaya ogolaanshaha shaqada si ay u helaan adeegyada taageerada iyo, xaaladaha qaarkood, gunnooyin yar marka ay helaan xirfado qiimo leh oo ay ku galaan shaqada.

Tababarayaasha iyo kuwa horay u baranayay hadda sidoo kale waa u qalmaan CSSP, sidoo kale. Iyada oo ay jiraan barnaamijyo badan oo tababar shaqo oo bixiya tababbarka shaqada ee lacagta lagu bixiyo ee gobolka oo dhan, CSSP waxay noqon kartaa kheyraad aad u wanaagsan si ay uga caawiso dadka inay galaan barnaamijyadan oo ay awoodaan buugaag, agabyo, iyo kharashyada kale ee bilowga ah. Shaqo-barasho ayaa lagu heli karaa xirfado xirfad leh ama xitaa ururada shaqaalaha, sida kuwa korontada ama shaqaalaha dhismaha. Laakiin waxaa jira barnaamijyo cusub oo ku saabsan dhinacyada xirfadda, sidoo kale, sida daryeelka caafimaadka, amniga internetka ama injineernimada kombiyuutarka, bangiyada, iyo xitaa beerashada. (Ka eeg liiska https://www.maine.gov/labor/jobs_training/apprenticeship.)

 

Xitaa haddii aad ku qoran tahay barnaamij tababar ah oo lacag leh, waxaad weli u qalmi kartaa maalgelinta lagugu caawinayo kharashyada sida buugaagta, qalabka, gaadiidka, daryeelka ilmaha, ama waxyaabaha kale ee aad u baahan karto si aad si guul leh u dhammaystirto barnaamijkaaga. Intaa waxaa dheer, CSSP waxay kaa caawin kartaa bixinta wareejinta deymaha, qoraalada, iyo kharashyada maamul ee barnaamijkaagu u baahan karo. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo xulashada barnaamijka tababarka ama diyaarinta codsigaaga CSSP, la xidhiidh Peer Workforce Navigator si aad caawimo u hesho iyada oo loo marayo http://www.workforcenavigator.org.

Waxaad ka codsan kartaa CSSP online at https://www.maine.gov/labor/careerctr/cssp.shtml  ama qof ahaantaada goobta kasta oo Maine Career Center ah (https://www.mainecareercenter.gov/) . Hadda, MDOL waxay ku talinaysaa inaad codsato ugu yaraan hal ilaa laba bilood ka hor marka barnaamijkaagu bilaabmayo, waxaadna soo gudbin kartaa codsigaaga lix bilood ka hor. Markaad codsato, waxaa lagu weydiin doonaa inaad soo gudbiso dukumeentiyada sida caddaynta degenaanshaha Maine iyo dakhliga, markaa hubi inaad hubiso iimaylkaaga iyo waraaqahaaga ogeysiisyada. Ka dib waxa laguu barbar dhigi doonaa maareeyaha kiis CSSP kaas oo qiimayn doona u-qalmitaanka oo ku caawin doona inta lagu jiro habka tababarkaaga.

In kasta oo loo yaqaan barnaamijka deeq-waxbarasho, u-qalmitaanka CSSP wuxuu ku salaysan yahay dakhliga, maaha mid ku salaysan mudnaanta akadeemiyadeed, darajooyin, ama shahaadooyin kale. Si laguu tixgeliyo waa inaad tahay degane Maine oo buuxiya dhammaan shahaadooyinkan soo socda:

  1. 1. In ka badan 18 jir ama ka qalin jabiyay dugsiga sare.
  2. 2. Dakhli hoose – Reerkaagu waa inuu helaa wax ka yar 200% heerka saboolnimada federaalka. (Fiiro gaar ah: Codsadeyaal badan oo la nool qoyskooda ama qolla-qoleedka ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay soo gudbiyaan dakhligooda oo keliya waxaana loo tixgelin doonaa qoys ka kooban 1, gaar ahaan haddii ay xereeyaan canshuurahooda. Haddii aadan hubin inaad u qalanto, weli waa inaad codso oo maareeye kiis ayaa kaa caawin doona xisaabinta dakhliga qoyskaaga iyo u qalmida.).
  3. 3.  Diiwangeliyay barnaamij tababar oo la ansixiyay oo loogu talagalay shaqo ama goob shaqo-baahida sare iyo mushaharka sare leh. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad doorato goob shaqaale u baahan oo bixisa mushaar waara iyo fursado korriin. Liistada goobaha la ansixiyay waxay ku yaalaan shabakada CSSP (https://www.mainecareercenter.gov/docs/2021/cssp/CSSP2021HighWageInDemandlist.pdf). Haddii goobta aad dooratay aysan ku jirin liiska, waxaad codsan kartaa ama samayn kartaa kiiska inay tahay shaqo-baahi badan ama shaqo mushahar sare leh markaad codsato barnaamijka. Barnaamijyadu waxay u baahan yihiin inay ansixiyaan MDOL waxaana ku jiri kara kulliyad bulsho, jaamacad, ama barnaamijyo shahaado ah, ama barnaamij kasta oo ka hor/waxbarasho/

  4. 4. Miyaanu ahayn qalinjabiyey shahaado “suuqayn” jirta. Haddii aad haysato shahaado mar horeba kuugu qalmi doonta shaqo aad u baahan tahay, shaqo mushahar badan, waxaa laga yaabaa inaadan u qalmin.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shuruudahan ama sida loo helo barnaamij tababar oo u qalma iyo shaqo mushahar sare leh, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad aragto website-ka CSSP (https://www.maine.gov/labor/careerctr/cssp.shtml) kadibna la hadal Ku socota Hagaha Xoog-shaqaynta asaaga ah ee ku saabsan yoolalkaaga. Navigators ayaa ka caawiyay xubno badan oo bulshada ah inay codsadaan barnaamijka. Haddii aad rabto in lagaa caawiyo ama aad wax ka qabto codsigaaga, fadlan tag Xarunta Shaqada ee Maine ee deegaankaaga ama ka samee balamo Navigator Peer Workforce ah www.workforcenavigator.org/contact-us.  Shaqaalaheenu waxay ku hadlaan Ingiriis, Carabi, Faransiis, Lingala, Soomaali, Isbaanish, iyo Sawaaxili. Turjubaano sidoo kale waa la heli karaa marka la codsado.