Kireyste ahaan, waxaad xaq u leedahay inaad ku noolaato meel bannaan oo nabdoon oo leh xaalado caafimaad leh. Waxaad xaq u leedahay ogeysiis ku filan ka hor inta aan guriga lagaa saari karin, oo guriga lagaa saari kari maayo haddii laguugu keeno maxkamadda oo garsoorku soo saaro amar si uu kaaga dhigo gurigaaga.

Maine Cadaalad Sinnaanta (Mej) iyo Caawimaadda Sharciga Geedka (PTLA) waxay siisaa wakiilnimo sharci ah kiraystayaasha leh dakhligoodu hooseeyo, oo ay ku jiraan muhaajiriinta. Markaad arrin la leedahay mulkiilahaaga oo aad u baahan tahay caawimaad, waa inaad wacdaa PTLA marka hore. Haddii ay yiraahdaan uma qalmo adeegyadooda, markaa waa inaad la xiriirtaa maine sinnaanta caddaaladda. Haddii aad warqad ka hesho mulkiilahaaga, ama haddii aad ka maqashid mulkiilahaaga in laga yaabo in la istcimaalo, aad u gaarto caawimaad sharciyeed. Waa inaadan ka tagin gurigaaga adigoon ogsoonayn xulashooyinkaaga iyo xuquuqdaada, oo aadan u qaadanin inaysan jirin wax aad sameyn karto si aad naftaada u difaacdo, ama aysan jirin cid ku caawisa.

Xaqiiqdii, Maine Cadaalad Sinnaanta Cadaaladda iyo Qareenada Geedka Pine waxay ku guuleysteen dhowr kiisas sharci ah maxkamada ka saarida ee dadka waaweyn ee dadka aan muwaadin ahayn. Dhawaan, qareen garsoor oo u siman ayaa la kulmay kireyste – kaasoo sidoo kale magangalyo-doon ah – oo ah maxkamadda Portland. Kiraystuhu wuxuu caawimaad weydiistay maxaa yeelay milkiiluhe gurigiisu wuxuu sheegay inuu lahaa wax ka badan $ 1,000 kiro, oo wuxuu mooday inuu bixiyay wax walba oo rasiid ah. Qareenkeenu wuxuu lahadlay qareenka mulkiilaha wuxuuna ogaadey in kiraystuhu uu seegay kiro hal bil ah markii la joojiyay. Waxaan ka caawinay kiraystuhu inuu dalbado Caawinaad Kitaabka deg-degga ah (ERA) si ay u bixiso kirada lagu leeyahay, milkiiluhuna wuxuu ogolaaday inuu kusii jeedo ka saarista.

Si loo saaro guriga degane, mulkiiluhu waa inuu raacaa xeerar gaar ah. Lahaanshaha gargaarku wuxuu kaasaasanayaa maxkamada laga saaro maxkamadda ka saarista Waxaan hubin karnaa in mulkiilahaaga uu raacay qawaaniinta, u hel turjubaan luqadeed, la hadal milkiilaha gurigaaga ama qareenka mulkiilaha, oo uu kugu matalo garsooraha hortiisa. Daraasaduhu waxay muujiyeen in kireystayaasha qareen ka leh ka saarida ay aad ugu dhowdahay inay gurigooda sii hayaan.

Sharciga Maine wuxuu sidoo kale u baahan yahay milkiileyaasha guryaha inay gurigaaga ka dhigaan mid amaan ah, oo ka madax bannaan cayayaanka cayayaanka, iyo kuleylka xilliga qaboobaha. Haddii milkiiluhu kugu guuldaraysto inuu sameeyo waxyaalahan, qareen ayaa kaa caawin kara inaad mulkiilahaaga uhesho dayactirka loo baahan yahay.

Waxaan ka maqalnay macaamiisha iyo ururada iskaashatada bulshada oo ka jirta cabsi ka jirta qaar ka mid ah bulshooyinka soogalootiga ah ee tagaya maxkamada inay iska difaacaan ka saarida guriga, waxay dhaawici doonaan hanaanka dalabkaaga gargaarka ee socdaalka. Tani run ma aha. Mulkiilahaaga gurigaagu kuma dhibaynin ama takoorin karo dhalashadiisa, jinsiyaddaada, qowmiyadaada, iyo waxyaabo kale oo badan.

Caawinaad dheeri ah, waxaad wici kartaa PTLLA inta lagu gudajiro saacadaha qaaska ah. Saacadaha waxaad ka heli kartaa xafiiska PTLA-ga ee deegaankaaga adoo booqanaya websaydhkan www.ptlact\/contact-us   

 Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa Waaxda Adeegga Sharciga Sharciga Sinnaanta ee Mushaharka Sharciga (207) 888-9788 ama ku buuxi foom websaydhka ah ee website at maineequaljustice.org/contact-us   

Waa inaad la xiriirtaa Mashruuca U-doodaha Sharciga ee Soogalootiga (iLap) haddii aad uga baahan tahay caawimaad xaggaaga ah su’aalahaaga socdaalka (ee aadan ahayn su’aalo ku saabsan gurigaaga). Waqtigan xaadirka ah, ilap wuxuu kaliya aqbalayaa xaaladaha deg-degga ah. Waxaad ku qori kartaa emayl ku qoran luuqaddaada [email protected] Waxay kaga jawaabi doonaan seddex maalmood gudahood. Macluumaad dheeri ah, ka fiiri boggooda internetka ee ilapmaine.org\/gett-legal-help