gudaha Mareeykanka, xereynta canshuur celinta sanadlaha ah iyo bixinta canshuurta dakhliga Abriil 15 sanad walba ayaa loo baahan yahay. In la ururiyo dukumeenti waqti ka hor oo lagu kaydiyo meel ammaan ah waa fikrad wanaagsan. Halkan waxaa ah liis ka caawinaya diyaarinta xilliga canshuurta.

Dukumiintiyada cashuurta  

Janaayo waa markii dadku ay bilaabaan inay helaan dukumiinti looga baahan yahay xereynta canshuuraha. Kuwaani waxaa badanaa bixiya loo shaqeeyayaasha waxaana ka mid noqon kara W-2S (foomyo muujinaya dakhliga ku saabsan sanadka hore) ama 1099s (nooc kale oo ah Foomka Dakhliga).

Macluumaadka shakhsiyeed  

Magacyada, taariikhda dhalashada, iyo lambarada badadadada bulshada ayaa looga baahan yahya xeraynta cashuuraha. Macluumaad Ku ayaa sidoo kale u baahan doona in lagu qoro xubnaha qoyska (ay ku jiraan lamaanaha iyo kuwa ku tiirsan). Si loo soo celiyo si elektaroonig ah akoon bangi, soo ururi marinada iyo lambarada akoontiga akoontada. Shaqaale kasta oo bangiyeed ayaa ka caawin karaa helida macluumaadkan waxaana badanaa lagu taxay mareegaha hayadaha maaliyadeed. Lacag celinta sidoo kale waxaa lagu bixin karaa jeeg.

Rasiidhada 

Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS) ayaa marmar siin doona credit iibsiyada lagama maarmaanka ah ee la sameeyo muddada sanadka. Kuwaas waxaa loo yaqaannaa dhimis waxayna yareeyaan dakhliga loo baahan yahay in la soo sheego. Marka dakhliga la dhimo, dadku waxa laga yaabaa inay bixiyaan cashuur yar ama ay awoodaan inay helaan lacag celin sare. U soo ururi rasiidhada ama caddaynta kale ee iibsashada kharashyada laga yaabo in laga jari karo. Tan waxa loo yaqaan \”itemization.\

Ilaha suurtogalka ah ee sheyga

  • Kharashka ganacsigu ku socdo, sida kirada, saadka ganacsiga, iwm.
  • Deeqaha sadaqada
  • Kharashyada caafimaadka, oo ay ku jiraan kharashka caymiska caafimaadka
  • Kharashaadka daryeelka ilmaha
  • Kharashaadka waxbarashada
  • Keydka hawlgabka
  • Hagaajinta guriga ee tamar-ku-ool ah

Canshuuraha xereynta Canshuuraha  

Canshuuraha waxaa lagu diyaarin karaa gacanta waxaana loo dirayaa IRS. Waxaa sidoo kale lagu xareyn karaa khadka tooska ah iyadoo la adeegsanayo software canshuurta. Milkiilayaasha ganacsiga yar yar badanaa waxay adeegsadaan xisaabaadka inay ka caawiyaan diyaarinta dukumiintiyada canshuuraha, sababtoo ah xisaabaadka ayaa si fiican ugu wanaagsan sharciga canshuurta. Qaar ka mid ah ururada samafalka ah waxay dadka ka caawiyaan inay diyaariyaan cashuurta.

Kaydinta diiwaanka  

Canshuurta la xareeyo ka dib, waa fikrad wanaagsan in dhammaan dukumeentiyada meel ammaan ah lagu hayo, oo ay ku jiraan rasiidhada iyo canshuur celinta. Kadib sanadka soo socda, habka ayaa noqon doona mid aad u fudud!