Oggolaanshaha shaqada ayaa wanaagsan laba sano. Si kastaba ha noqotee, codsiyada cusboonaysiinta ayaa waqti dheer qaadanaya adeegyada dhalashada U.S iyo soogalootiga (USCIS) si loo ansixiyo. Badanaa dib-u-cusboonaysiinta ayaa aad u dheer ka dheer tii lix bilood ee la siiyay USCIS. Waqtiyada ka shaqeynta xitaa waxay qaadan kartaa wax ka badan hal sano. Dad badan, kordhinta ayaa muddo dheer ka sii baxaya kahor Dib-u-cusboonaysiinta ogolaanshaha shaqada ayaa la dhammaystiray. Sidaas darteed, dad badani waxay lumiyeen shaqooyinkoodii. Sikastaba ha noqotee, haddii arji cusboonaysiinta laxareysto ka hor intaan rukhsadu hore dhicin, oo dameerkuna uu heysto rasiidcad, ka dib fasaxa shaqada ee hore wuxuu shaqeynayaa taariikhda dhicitaanka ee la daabacay.