Waxaa qoray Sue Hamlett 

Bishii Juun, gobolka Maine wuxuu bilaabay inuu ku soo diro $ 850 jeegareynta sahaminta sahaminta ee guryaha Maine. Dadka waaweyn badankood waxay xaq u leeyihiin lacag-bixinta, oo ay ku jiraan dadka dakhli yar ama aan lahayn dakhli. Waa tan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jeegaga, iyo haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u hubiso inaad iskudaydo Kheyraadkan

➤ Caawinaad helitaanka jeeggaaga $ 850, kala xiriir Isbahaysiga CA $ H ee ah www.cashmaine.org/ kaas oo bixiya diyaarinta canshuurta lacag la’aanta ah ee dadka dakhligoodu hooseeyo.  

➤ Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan dheefahaaga bulshada iyo $ 850 jeegaga, kala xiriir Maine Sint Sint Casriyeynta Cadaaladda Websaydhka Maineequisuice.org/Contact 

➤ Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan $ 850 jeegagga oo aad tahay waalid ama daryeele, kala xiriir Maine Maine Squress Aspity Apples Flapia-yada Tilmaamaha Caruurta ee Telldio (207) 888-3963.

Miyaan ka heli doonaa lacag bixinta $ 850 ee gobolka?

Waxay u badan tahay inaad oogadid in ad u qalanto lacagtan yo in kale: 

Hayso dakhli ka hooseeya

$ 100,000 haddii aad kaligaa tahay ama guursatay xareynta si gooni gooni ah, ama—

 $ 150,000 haddii aad xareysid madaxa qoyska, ama

 $ 2000,000 $ 15.000 

Waa “Degane Maine Maine oo buuxa” oo loogu talagalay ujeedooyin canshuureed, taasoo la micno ah inaad degenaansho rasmi ah ku hayso Maine oo aad ku nooshahay in ka badan badhka sano ee qoyskaaga iyo qof kale oo aad u qalanto $ 850 lacag bixinta. Laakiin haddii aad caruur leedahay, waxaad u badan tahay inaad u qalanto Gunnada Canshuurta Ilmaha, oo u qalma ilaa $ 3,600 cunug kasta! Ka fiiri wax dheeraad ah hoosta ku yaal.

U-qalmitaanka soogalootiga ah  

Ma jiraan xayiraado u-qalmitaan oo ku saleysan soogalootinimada, illaa iyo inta aad u qalanto sidii degane Maine ujeeddooyin canshuureed. Haddii aadan haysan Lambarka Amniga Bulshada (SSN), waxaad u baahan doontaa inaad dalbato nambarka aqoonsiga cashuur bixiyaha ee shaqsiyeed, ama ITIN, IRS si aad u xareysato cashuurta. Waxaad u baahan tahay SSN ama ITIN si aad u fayl garaysato canshuur celinta dakhliga ee Maine si aad u hesho lacag-bixinta $ 850. Waxa kale oo aad uqalmi kartaa dhibcaha kale ee canshuurta. Haddii aad u maleynaysid inaad u baahan karto ITIN, fadlan la xiriir Maine Sint Cadaalad iyo Waan ku caawin karnaa.

Sideen ku heli karaa lacag bixinta $ 850 ee gobolka Maine?    

Haddii aad horay u soo gudbisay 2021 canshuuraha dakhliga gobolka, waxaad si otomatig ah u heli doontaa lacag-bixintaan .. Waxaad awoodi doontaa inaad hesho lacag bixinta xitaa haddii aad fayl gareyso kaliya amaahda cashuurta ee hantida hantida hantida. Waxay kuugu soo diri doontaa boostada sida jeeg warqad ah. Lacag bixinta ayaa la filayaa inay bilaabaan inay baxdo bilowga bisha Juun. Waxaa loo diri doonaa dhamaadka sanadka. Jeegaaga waxaa loo diri doonaa cinwaanka loo adeegsaday soo celinta canshuurta dakhliga ee Maine ee 2021 ee Maine.

Haddii aadan xareyn cashuurta sanadkan (ama weligaa), weli waad heli kartaa lacagta! Waxaad ka heli kartaa caawimaad adoo raacaya Cashmaine.org. Waxaad haysataa ilaa Oktoobar 31, 2022, inaad ka xareysid canshuurtaaga mareenka si aad u hesho lacagta. Adigoo xereynaya canshuuraha gobolka iyo federaalka, waxaad sidoo kale heli doontaa dhibco kale oo canshuurta ah oo aad u qalanto, kaas oo kumanaan kun oo doolar ah.

Cinwaankeygu wuu is beddelay tan iyo markii aan gudbiyay cashuurkeyga. Maxaan sameeyaa?

Haddii cinwaankaaga uu isbadalay tan iyo markii aad xareysay cashuurtaada, waa inaad cinwaankaaga ku cusboonaysiisaa adeegyada dakhligii Maine (Mrs) sida ugu dhakhsaha badan ee aad karto. Waxaad u diri kartaa u diri kartaa ogeysiis cinwaanka cinwaanka magacaaga, nambarkaaga amniga bulshada, cinwaan cusub, saxeex, iyo caddeyn aqoonsi laysankaaga) ilaa Mrs ee P.O. Sanduuqa 1067, Augusta, aniga 04332-1067. Waxa kale oo aad iska baari kartaa oo aad emayl u dirtaa macluumaadkan Mrs [email protected].

Miyaan luminayaa mid ka mid ah gargaarkayga sababtoo ah $ 850 lacag bixinta?   

Maine DHHS ayaa xaqiijisay in $ 850 laguma tirin doono in $ 85 lagu tirin doono inuu yahay dakhli ama hanti loogu talagalay Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah (SNAP), MaineCare, Gargaarka Ku-meelgaarka ah ee Qoysaska Baahan (TANF), ama Dakhliga Dakhliga ee Kabitaanka ah (SSI) haddii aan lagu hayn wax ka badan 30 maalmood. $850-ka sidoo kale wax saameyn ah kuma yeelan karo awoodaada aad ku heli karto caawimaad guud (GA) – looma xisaabin doono dakhli ahaan ama ilo suurtagal ah. Maamulka Guryaha ee Maine wuxuu xaqiijiyay in $ 850 laguma tirin doono go’aaminta u-qalmitaanka kaalmada xaaladaha, deg dega ah

Qaadashada lacagta $ 850 ah ma saameyn doonto waxtarkaaga SSI.

Miyay tahay inaan canshuur ka bixiyo $ 850 lacag-bixinta?   

Haddii aad ka walwalsan tahay xaaladaada shaqsiyeed, waxaad weydiin kartaa xirfadlahaaga canshuurta ama aad ka shaqeyn karto CASHO HALKAN.

Gobolka miyuu ku hayn doonaa lacag bixinta $ 850 lacag bixinta deynta lagu leeyahay?  

Maya. Bixinta samafalka faafa kuma xirna aruurinta deynta lagu leeyahay ee loogu talagalay adeegyada dakhliga Dakhliga Maine ama hay’adaha kale ee gobolka.

Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan helo lacag, laakiin ma helin ama waxaan u maleynayaa inay luntay ama xaday. Maxaan sameeyaa?

La xiriir Adeegyada Dakhliga Maine ee (207) 624-9924.

U fiirso khayaanadayaasha!

Magacyada gabayada, iyo macluumaad kale oo xasaasi ah, oo sheegaya in loo baahnaa in laga baaraandego $ 850 jeegagga gargaarka. Ha la wadaagin qof kasta oo aqoon u leh macluumaadka qof kasta oo aan si madaxbanaan u xaqiijin aqoonsigooda, koowaad. MRS wicidoona, emayl ahaan, ama warqad kuu soo qorto macluumaadkan.