Caafimaadka Dadweynaha Portland

Xarunta Maine ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (Maine CDC) ayaa ku dhawaaqday inuu gobolka ka dillaacay cagaarshow A. Ilaa 2019, Maine CDC waxay aqoonsatay 297 xaaladood oo cagaarshow A, koror aad u weyn marka loo eego celceliska sanadkii hore ee 7.5 xaaladood.

Kuwa khatarta ugu jira cagaarshowga A waxaa ka mid ah dadka safarka ah ee caalamiga ah, isticmaalayaasha maandooriyaha madadaalada, iyo dadka ku nool hoyga ciriiriga ah. Marka qofka uu ku dhaco cagaarshow A, infekshanku wuxuu ka baxaa jidhka iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa xiidmaha ee qofka. Gacmaha aan la dhaqin waxay ku faafi karaan fayraska wax kasta oo qofka cudurka qaba uu taabto, oo ay ku jiraan cunto, biyo, sagxadaha, iyo dadka kale

Erayga hepar waa Laatiinka “Beerka” iyo -itis si fudud macnaheeda waa “barar.” Markaa cagaarshow waa “barar beerka.” Marka beerku bararo, wuu dhaawac ma oo ma qabto shaqadiisa isku dheelitirka nafaqooyinka iyo shaandhaynta dhiiga. Cagaarshowga A waxaa ka mid ah cagaarshow, qandho, daal, cunto xumo, lallabbo, kaadi madow, saxaro midab dhoobo ah, iyo shuban.

Iyadoo inta badan kiisaska cagaarshowga A ay iskood u xalliyaan nasasho iyo dareere, caabuqu wuxuu u horseedi karaa dhibaatooyin halis ah iyo dhimasho. Maine CDC ayaa sheegtay 43% heerka isbitaal dhigista inta lagu guda jiro cudurka dillaacay. Kahortagga ugu fiican ee cagaarshowga A waa tallaalka cagaarshowga A iyo ku celcelinta nadaafadda gacmaha oo wanaagsan.

Tallaalooyinku waxay diyaar u yihiin dadka waaweyn iyo carruurta ee Caafimaadka Dadweynaha Portland. Si aad u hesho macluumaadka u-qalmitaanka iyo ballamaha, wac (207) 874-8446 ama iimayl u [email protected].

Xarumo caafimaad oo badan oo bulshada ah, oo ay ku jiraan xarumaha caafimaadka ee federaaliga ah ee gobolka oo dhan, ayaa sidoo kale bixiya tallaalada cagaarshowga A (mepca.org/community-health-centers/locations

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cagaarshowga A waxaa laga heli karaa shabakada Maine CDC ee www.maine.gov/dhhs/hepatitis