Yanditswe na Jed W. Fahey

Ikibazo abantu benshi baza muri iki gihugu baturutse mu bice bitandukanye by’isi bibaza kiraga giti ” ni ukubera iki natangiye kwiyongera ibiro ntifuza kuva nakwimukira hano?”. Hari ibisubizo bitandukanye, ariko igikunze gukekwa cyane ni ibiryo byatunganyirijwe cyane munganda ultraprocessed food (UPF) ari byo biribwa n’abarenga kimwe cya kabiri cy’abanyamerika.

Carols Montieria Umunyabrezile w’uumuhanga mu by’imirire wahimbye ijambo UPF mu myaka 13 ishize, ashaka gusobanura igice cy’imirire yiganjyemo ibyo kurya byoroheje, ibyo kunywa, n’ibiryo bigurwa bitetse cyangwa se ubundi bwoko bw’imirire bukorwa bwakuwe mu byo kurya bindi cyangwa se byanakorewe mu nganda byose. Muri ibi wasangamo utuntu dukorwa nk’isukari, turyohereye nkayo ariko atari isukari, ifu ikoreshwa mu gutuma amazi cyangwa ibindi bintu byoroha bigasukika, bitinda kwangirika, cyangwa se ibyifashishwa mu guha amabara ibintu.

Icyizwi nk’ “ikigo cy’amarekira kigenzura imirire” muri iki gihe cyacu kigizwe cyane n’abikorera ibijyanye na UPFs byangiza ubuzima bw’abantu. Ku bantu baryaga ibiryo bifite intungamubiri mu bihugu baturutsemo, ibyo biryo byiganjyemo ibitahinduriwe mu nganda ndetse n’ibiryo bihingiye, bagera ino bakarya ibiryo byahinduriwe munganda birabagora cyane ndetse bikanabatera n’ihungabana mu by’umuco.

Ibiryo byatunganyijwe cyane ni bimwe mu byo kuryo bitunganywa n’inganda ku bwishi. Ibi bikaba byaratangiranye n’ibisekuru bibiri cyangwa bitatu bishize. Umubare munini w’ibimenyetso kuri ubu ugaragaza ko UPF ikururira abantu uburwayi, kongera ibiro byinshi, ndetse no kugabanya igihe abantu bagombaga kubaho. Abantu benshi kandi bemera ko iyi mirire igabanyiriza abantu ibyishimo ugereranije n’abarya ibiryo bitatanyuze mu nganda.

Bene ibi biryo usanga bifite intungamubiri zisumbana cyane, ikindi kandi kuko usanga byoroshye mu guteka, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga bitanasaba umuntu kubituganya habe na gato – ndetse no kubifungura, bityo bigasimbura ibindi byo kurya byiza bifitiye akamaro umubiri. UPF usanga kandi bizanira inyungu nyinshi cyane ababikora, bitewe n’uburyo bibikika igihe kinini cyane ndetse n’uburyo ibirungo byabyo usanga bigura make. Usanga kandi byamamazwa cyane n’inganda nini kandi zikomeye zibikora kuburyo usanga 60% by’ibiryo byose biribwa mu bihugu nka U.S usanga bitangwa n’inganda zikora UPF. Imwe mu mibare ya vuba igaragaza ko 67% by’intungamubiri zo mu bwoko bwa karoli ziribwa n’abakiri bato zituruka muri UPF kandi ko 23.5% gusa by’ibyo barya ari byo biba bitatunganyirijwe mu nganda cyane.

Ni ibiki byiza n’ibibi by’ibiryo bitunganyirizwa cyane mu nganda?

Ibyiza: Ni uburyo buhendutse bwo kubona intungamubiri zo mu bwoko bwa calori. Ugereranyije n’ibiribwa bikiva mu murima, kandi birabikika igihe kirekire (Hari n’ibishobora kumara imyaka).

 

 

 

 

ibibi: Biba byuzuyemo amasukari n’imyunyu. Biba birimo ibirungo bitari umwimerere, umubiri wawe, ubwonko bwawe ndetse n’umubiri muri rusange utigeze umenyera kwakira. Bityo rero, kurya ibiryo byatunganyijwe cyane mu nganda bishobora gutera umuntu kubyibuha cyane mu gihe gito, kubikunda cyane (urugero: nk’amafiriti n’ibinyamasukari) nyamara ukumva ntabwo uri kubihaga, bikanatera izamuka ry’imisemburo idakenewe mu mubiri wawe no mu rwungano ngogozi, bikabangamira amamiliyaridi ya za bagiteri mu mara yawe akora iteka ngo afashe mu igogora, ubwirinzi bw’umubiri, ndetse no mu mitsi no mu byumviro bya muntu. karoli zitangwa na UPF zitwa karoli z’ubusa (empty calories). Ziba ziburamo za vitamini n’imyunyu ngugu hamwe n’ibyitwa phytochemicals (intungamubiri iba mu bihingwa ikabiha uburyohe, umuhumuro, ndetse n’ibara, kandi igafasha umubiri wa muntu mu buryo bwinshi butandukanye).

Ibimenyetso byinshi bishimangirwa na siyansi bihuza kurya UPF n’izamuka ry’ibyago byo kurwara nyinshi mu ndwara zidakira zirimo indwara z’umutima, imitsi yazibye, indwaza zifata sisiteme y’ubwirinzi bw’umubiri, umubyibuho ukabije, kanseri, diyabeti yo mu bwoko bwa kabiri, Alzheimer (indwara yo kwibagirwa ifata ahanini abantu bakuze), autism, ndetse n’indwara ya Parkinson. Ikiremwa muntu ntabwo kigeze kibaho kirya bene ibi biryo birimo ibirungo bitari umwimerere. Bitera impinduka umuntu aba atifuza mu rwungano ngogozi rwose (bibangamira cyane bagiteri nziza zo mu mara y’umuntu), ndetse no muri serire zo mu mubiri wawe. izi mpinduka zose zitera ukubyimbirwa mu mubiri, haba ukugaragara n’ukutagaragara. 

Amasosiyete abikora yongeraramo ibindi bintu, kugirango bibifashe kugaragara uko bashaka, uko ubiriye yiyumva ndetse n’igiciro babigura – ntabwo ari ukugirango ugire ubuzima buzira umuze, ahubwo ni ukugirango bikurure abaguzi ndetse binjize umurengera w’amadolari bayinjirize kampani yabikoze nta kwita ku ntungamubiri cyangwa ubuzima buzira umuze bw’igihe kirekire bw’ababifata.

Ukwezi gutaha: Ni gute twarushaho gukomeza turi bazima?

Dr. Fahey is a nutritional biochemist with faculty appointments at Johns Hopkins University School of Medicine and the University of Maine, Institute of Medicine.