Yanditswe Na Kholiswa Mendes Pepani 

Kuva murugo ukajya gutangira ubuzima ahandi hantu hashya ntabwo byoroha. Gusohoka ukajya ahantu hashya wumva utamenyereye ni ibintu bisaba kwiyemeza no kudacika intege.

Mu gihe kuza ahantu hashya bituma wumva uruhutse kandi ufite ikizere cy’ubuzima n’imibereho mishya, kuba umwimukira bijyana n’uruhuri rw’ibihungabanya ubuzima bwo mu mutwe bituma urugendo rwo kumenyera murugo hashya bigorana cyane. Kuba uri kuba mu buzima bwuzuye impinduka, no kuba waratakaje byinshi ngo ugere aho uri bitera kwigunga, no gutekereza iwanyu cyane, ari nako kumva waratandukanye n’abawe bigatangira kutera umuntu agahinda kadakira— bijya birushya umuntu ntamenye aho yakwerekeza. Ibyo rero icyo bibyara, ni uko benshi mu bimukira bababara bucece, biyumva nk’abantu batakaye kure bigatuma bibanira n’agahinda gakabije. Gusa birasanzwe ko umuntu yagorwa n’impinduka, cyane cyane igihe urugendo ubwarwo narwo ruba rutoroshye.

Impunzi n’abasaba ubuhungiro basa n’abikoreye umutwaro w’ingorane zitandukanye cyane ko baba bataravuye iwabo ku bushake, ndetse bakaba barahuye n’ibibazo byinshi n’ihungabana mbere ndetse no mu gihe cy’urugendo rwabo.

Leopold Ndayisabye, wahoze ayobora ihuriro ry’Abanyarwanda batuye muri Maine, akaba kandi yarahoze akora muri Preble Street, asobanura ko urugamba rukomeye cyane rwo kumenyera muri Amerika ari urwo kurenga intambara ndetse n’ihungabana, gutakaza umuryango mugari yari amenyereye ndetse n’umuryango avukamo, kutagira akazi ndetse no kutagira inzu yo guturamo bigatera guhangayika, irondaruhu ndetse n’ivangura ndetse n’igitutu cyo gufata imico mishya.

“Kumenyera ubuzima bushya biragora cyane. Wisanga uje nta kintu ufite, bigatuma wumva usa n’utaye uwo usanzwe uri we, bigasa nk’aho nta bushobozi ufite bwo kongera kuba wowe. Abaje gutura Maine vuba baza baturutse mu miryango itandukanye bari bafitemo uruhare. Baraza bakumva rwose bashyizwe kuruhande cyane kandi basizwe na sisiyete. Izi mpinduka umuntu ataba yiteguye zishobora gutera umuntu gutakaza ikizere, kandi iyo utabasha kwiyizera bituma utanabasha kwizera abandi bashaka kugufasha”.

Leopold Ndayisabye

Ndayisaba akomeza asobanura nyuma yo guhura n’ibi bigora umubiri, ibitekerezo ndetse n’amarangumutima, impunzi zisigara zirwara no kwishyiramo ko zitekanye. Bituma babasha kwiremamo ikintu cyo gukemanga cyane, bigatuma ibyo kumenyera bigorana ndetse no gusaba ubufasha bikaba bidashoboka. “benshi mu mpunzi baba baragorwaga cyane no kubona ibyo kurya, bakagorwa no kubona amazi, mbese bakagorwa cyane n’ubuzima mbere yo kuza muri Maine”.

Uretse kuba bahura n’imbogamizi mu bijyanye n’imitekerereze ndetse zikagera no kumibiri, imwe mu mbogamizi nyamukuru ku bimukira ni kirazira igendana n’indwara zo mumutwe. N’ubwo ibiganiro bihuza abaturuka mu mico itandukanye byatumye hari intambwe nini iterwa mu kurwanya akato kagendana n’indara zo mumutwe, benshi mu Banyafurika ndetse n’Abaturuka muri Amerika y’Amajyepfo bakomeje kurwana no guhangana n’ibibazo by’ubuzima bwo mu mutwe. Cyane ko benshi mu miryango y’abimukira babonera ibibazo byo mumutwe mu ndorerwamo mbi. Akenshi usanga bihuzwa n’intege nke. Ibi rero icyo bibyara ni uko gusaba byonyine umuntu kuba yakwegera umuganga wo mu mutwe bifatwa nk’igitutsi ndetse bikagaragara nk’igikorwa cyo kumwibasira cyagira ingaruka mu rugendo rwe nk’umwimukira. Ndayisaba agira ati “Bitewe n’uko ubuzima bwo mu mutwe ari kirazira mu miryango myinshi y’Abanyafurika, benshi mu bimukira ntibaba bashaka kuvuga ku ihungabana ryabo, baba bafite ubwoba bwo kugaragaza akababaro kabo. Nyamara iyo bari bonyine cyangwa bumva bisanzuye, wa mubabaro uragaruka ukabarenga—icyo gihe kubafasha biba byatinze cyane”.

“Abimukira bisanga bari gukora cyane bidasanzwe kugirango babashe kubaho, bikarangira ibi bibatwaye igice cyabo. Imiryango yabo igasenyuka, abana babo ntibabashe kumenyera, ibi byose bitewe n’uko bafite ubwo bwo kuvuga ko bafite ikibazo bijyanye n’ubuzima bwo mumutwe”.

Umuntu yegeranyije ibi bibazo byose bituma avuga ko ari ikibazo gikomeye cyo kugera ku byangombwa nkenerwa. Usanga abatuye Maine vuba baba badashobora kugera kuri serivisi zose z’ubuvuzi ndetse no ku bufasha buhabwa abantu. Bitewe n’uko benshi baba batavuga Icyongereza, uru rukuta rwo kudahuza ururimi narwo ruhangayikisha abantu cyane. Mu gihe gahunda zo mu muryango zikora byinshi ngo zifashe, kutagira umurongo mugari, kudasobanukirwa neza iby’imico y’abantu batandukanye, bijya biba ikibazo gituma imiryango itabona ubufasha nk’uko biba bikwiye. Ibi bihungabanya cyane urugero rw’ikizere akenshi kinanirana igihe umwimukira aje bwa mbere.

Nk’uko bivugwa na Abusana Micky Bondo, umwe mu bashinze in Her Presence, umuryango udaharanira inyungu ugamije kongerera ubushobozi abimukira ‘abagore muri Maine, gukenera kumvwa ndetse no kwigishwa imico mishya biba byihutirwa kandi ari ingenzi cyane mbere y’uko barekurirwa mu muryango aho batazabona abantu babahora hafi ngo babafate akaboko muri urwo rugendo. Igihe Bondo yahuraga na Claudette Ndayininahaze, umwe mu bashinze In Her Presence, aba bagore batangiye kuganira ku ntamba itoroshye bahuye nayo ubwabo nk’abimukira b’abagore kandi birabura, bityo basanga ari ngombwa ko bashyiraho uburyo bwo kongerera ubushobozi abagore b’abimukira. Aba bagore bahise biyemeza gutangira bashyiraho ishuri rya Yoga ry’abagore b’abimukira.

‘Tugitangira abagore 12 ni bo baje maze dutangira tubasobanurira ibimenyetso – uko twatangiraga dusobanura ibintu, byagiye bigaragara ko agahinda ariko kadutsikamira ntitubashe kumenya impamvu turi hano. Igihe twatangiraga kumva ibibazo byabo babazaga, twahise twumva ko dukwiye gushyiraho gahunda yagutse yo gutanga ubufasha kugirango amajwi yabo abashe kumvikana – gahunda aho twashobora gutangirira twubaka uburyo bwo kurenga izo mbogamizi twarimo duhura nazo. Nta muntu wari kubidukorera. Dushobora kwishakira inshuti, kandi dukeneye guhaguruka kubw’imiryango yacu ndetse natwe ubwacu. Turi abagore, ababyeyi ndetse n’abafasha; turi abayobozi b’ingo zacu kandi nit we twagombaga kubikora”.

Ubushobozi bwa Bondo bwo gufasha abandi gutinda urutindo rwavugaraga mu muryango bwatanze umusaruro. Bigitangira uyu muryango wahanganye n’ikibazo cyo kubona inkunga ndetse no kwemerwa, gusa In Her Presence kuri ubu warakuze kuboryo ari inkingi ikomoye y’ubufasha ku miryango myinshi y’abimukira. Uyu muryango ubonera abagore ubumenyi n’ibindi nkenerwa byo gufasha imiryango yabo. Kutamenya ururimi bituma abagitura Maine vuba batabasha kwibikira amabanga y’ubuzima bwabo bwite, bityo In Her Presence ishyiraho gahunda yitwa “Find Your Voice”, ikora ibijyanye no gutegura amagambo akwiriye, yo kwifashisha umuntu agiye kwa muganga, kuri banki, ku ishuri n’ahandi. Ikindi kandi bategura amahugurwa y’ababyeyi abafasha kurushaho kumva abana babo mu gihe bari kwinjira mu muryango w’Abanyamerika ari nako babaha ubusha mu by’akazi ndetse n’imibanire.

Bondo atsindagira ko za kirazira zizenguruka ubuzimab wo mu mutwe zituma bigora abagore bityo ntibabashe kuvuga akabari ku mutima. “bitewe na za kirazira, bituma tugendera mu ihakana. Biragora kwemera ko ushobora kuba ufite ikibazo, cyane cyane igihe utazi uko biba bimeze”. Benshi mu bantu baba bafite ibyo bibazo bisanga mu biyobyabwenge nk’uburyo bwo kwiyorohereza ngo baruhuke ako gahinda gahoraho n’umubabaro.

Bongo agira ati “Abimukira bisanga bari gukora cyane bidasanzwe kugirango babashe kubaho, bikarangira ibi bibatwaye igice cyabo. Imiryango yabo igasenyuka, abana babo ntibabashe kumenyera, ibi byose bitewe n’uko bafite ubwo bwo kuvuga ko bafite ikibazo bijyanye n’ubuzima bwo mumutwe”. Akomeza agira ati “biba bigoye iyo uturuka ahantu ibi bintu bitajya biganirwa”.

In Her Presence yatangiye itegura ibiganiro uyu mwaka hamwe n’abaganga byiswe “Heal Your Body” mu rwego rwo kugerageza gutangiza ibiganiro ku buzima bwo mumutwe. “Igihe umuforomo yatangiraga kuvuga ku bimenyetso, benshi mu bagore batangiye kwirekura, bucece batangira kwemera ko ari bwo buzima babayeho. Ko bifite izina kandi bivurwa. Bashoboye kubona ko imitwe yabo iri kugorwa cyane bitewe na siteresi nyinshi, igungabana ndetse no gukora cyane. Dukwite gutangira kubiganiraho. Dukwiye kubivuga kugirango tubashe kubona ubufasha”

Kugirango hatangwe ubufasha ku nshuti n’imiryango bashobora kuba bafite ibi bibazo, biba bikwiye ko umuntu amenya ibimenyetso, bityo agahitamo uburyo azakoresha ngo yumve amateka n’imico y’umuntu. Kujya ku rusengero ruri hafi aho ndetse no mu muryango mugari ngo ubone ubufasha ni intambwe ya mbere ifasha cyane.

Ni ibihe bimenyetso by’ubuzima bwo mumutwe buri kwangirika?

According to the American Psychiatric Association, the first few warning signs of deteriorating mental health are:

 

Tugendeye kubivugwa n’ishyirahamwe ry’abaganga b’indwara zo mu mutwe muri Amerika, ibimenyetso bicye bya mbere by’ubuzima bwo mu mutwe buri guhungabana ni ibi:

 

 

  • Iminduka mu gushaka kurya cyangwa gusinzira – gusinzira cyane ndetse n’impinduka mu gushaka kurya cyangwa gutakaza ubushake mu kwiyitaho,
  • Kwitandukanya bya vuba no gutakaza ubushake mu bikorwa umuntu yarasanzwe yishimira,
  • Kureka gukora. Kureka kugira uruhare mu gukora ibikorwa ku ishuri, mukazi cyangwa mu bindi bikorwa byo mu muryango rusange nko guhagarika gukora siporo, gutsindwa mu ishuri cyangwa se kugorwa cyane no gukora inshingano n’imirimo y’urugo,
  • Ibibazo by’imitekerereze: Kugorwa cyane no gushyitsa umutima hamwe, kwibagirwa no kutabasha gutanga ibitekerezo biri kumurongo no kuvuga ibintu bigoye kubisobanura.
  • Kuba ntibindeba: Gutakaza ubushobozi bwo gufata icyemezo, cyangwa se ubushake bwo kugira uruhare mu gikorwa runaka,
  • Kumva umuntu yatakawe: ibyiyumviro byo kumva umuntu yaratandukanyijwe nawe ubwe cyangwa se abamukikije, mbese umuntu akumva abaho mu buzima budasanzwe.
  • Kurakara: gutangira ndetse no kutizera abandi bijyanye no kugira uburakari bwa hato na hato,
  • Gukoresha ibiyobyabwenge: kunywa cyane inzoga birenze ibisanzwe ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge.

 

Niba wowe cyangwa umwe mu bantu ukunda ari guhangana na kimwe muri ibi bimenyetso, cyangwa se n’ibitekerezo byo kwigirira nabi cyangwa kugirira nabi abandi, iki cyaba ari cyo gihe cyo gushaka ubufasha. Wahamagara umurongo w’abakeneye ubufasha ari wo 1-888-568-1112 cyangwa ugahamagara 911, ushobora kandi kujya kwa muganga bakira abashaka ubuasha bwihutirwa hakwegereye. Kuvuga ku buzima bwo mu mutwe ntabwo byoroha ndetse rimwe na rimwe nti bisanzwe, gusa haboneka itandukaniro iyo umuntu afungutse ndetse kegera undi ngo amufashe. Kabone n’ubwo umuntu yaba ari kure yo murugo, hari ikizere, ubufasha ndetse n’uburyo bwo kubinyuramo. Tugomba kwiyitaho neza kuko murugo hatangirira mumubiri.