Yanditswe na Amy Harris

Muri Maine, diyabete iza imbere mu bitera indwara z’umutima n’iturika ry’imitsi yo mu bwonko (stroke). Mbere y’uko COVID-19 ihungabanya ku buryo budasubirwaho urwego rw’ubuzima muri Leta zunze Ubumwe, diyabeye yari ku mwanya wa karindwi w’indwara zihitana benshi muri iki gihugu. Muri iyi numero yacu y’ukwezi kwa 11, Amjambo Africa iraguha amakuru arebana na diyabete mu rwego rwo gutanga umusanzu wayo mu gufasha abatuye Maine gufata ibyemezo birebana n’ubuzima bwabo bibafashe kuramba kandi bafite ubuzima buzira umuze.

Diyabete ni iki?

Diyabeye ni indwara imara igihe kirekire kandi ya twibanire, iza igahungabanya uburyo umubiri w’umuntu uhindura ibyo yariye mo imbaraga, bigakorwa umubiri uhindura byinshi mubyo turya mo isukari izwi mu cyongereza ku izina rya glucose. Nyuma yo kurya, urugero rw’isukari rurazamuka mu maraso, maze umubiri ugashakira igisubizo icyo kibazo urekura umusemburo witwa insulin ufasha utunyangingo n’imikaya gukoresha iyo sukari nk’ingufu. Muri make insulin igabanya urugero rw’isukari iri mumubiri.

Iyo umuntu afite diyabete, umubiri uba 1)udashobora gukora insulin ihagije (iyo ikitwa diyabete yo mu bwoko bwa mbere) cyangwa se 2)udashobora gukoresha insulin ukora nk’uko bikwiye (iyi ikitwa diyabete yo mu bwoko bwa kabiri). Uko ibihe bishira, urugero runini rw’isukari mu mubiri rushobora gutera ibibazo bikomeye mu mubiri w’umuntu. Ibibazo bikomoka kuri diyabete twavuga nk’ubuhumyi, indwara z’impyiko, guturika kw’udutsi two mu bwonko (stroke) ndetse n’indwara z’umutima.

Ni iki bita imbanziriza diyabete?

Abaganga bavuga ko abantu bafite isukari nyinshi mu maraso baba benda kurwara diyabete (pre diabetes). Ibi bivuze ko baba bafite ibyago byinshi byo kurwara diyabete. Aba bantu baba bashobora gusanga bafite diyabete yo mu bwoko bwa kabiri iyo urugero rw’isukari rukomeje ruri hejuru bikamara igihe Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ni yo igagaragara cyane. Ikigo gishinzwe guhashya ibyorezo muri maine (CDC) kivuga ko abantu 7 muri 20 bisanga muri cya kiciro twise pre diyabete.

Diyabete ifata abagore batwite ni iki?

Impinduka ziba ku mugore utwite zishobora kumukururira ibyago byo kuba yarwara by’igihe gito diyabeye yo mu bwoko bwa 2 izi nka Gestational Diabetes mu cyongereza. Jess Doughty, umuforomo wita ku barwayi ba diyabete mu ivuriro Medical Partner’s Diabetes and Endocrinology Center mu gashami karyo kita ku buzima bw’abana bakiri munda, yagize ati

“Umuryango w’Abanyafurika ufite umubare munini w’abarwara diyabete ifata abagore batwite kandi imibare igenda yiyongera uko ibihe bishira. Abagore bose b’abimukira bakomoka muri Afurika bagomba gusuzumwa iyi ndwara igihe batwite inda ikiri nto… kugirango tumurinde ingaruka za diyabete haba kuri we ndetse no ku mwana atwite. Diyabete ifata abagore batwite ntabwo imera kimwe ku bagore bose. Hari abakenera insulin kugirango ifashe mu kuringaniza isukari yo mumubiri, hakaba n’abatayikenera, mu gihe bamwe bakora siporo ikabafasha mu guhangana n’iyo diyabete bamwe ugasanga ntibabashije kuyikora. Gusa abagore bose bafite diyabete ifata abagore batwite baba bakeneye kwigishwa ndetse no kubonana kenshi n’impuguke mu buvuzi bwa diyabete kugirango hagenzurwe ko umwana nanyina bafite ubuzima bwiza kugeza umugore abyaye”. Ku bagore benshi, harimo na babandi bakeneye gukoresha insulin bagitwite, ibimenyetso by’iyi ndwara biragenda iyo umwana avutse. Cyakora, ibi ntibiba bivuze ko bakize iyi ndwara. Ibi bikaba bitandukanye n’ibyo benshi bibwira. Abagore bafite diyabete ifata abagore batwite baba bafite ibyago byinshi (ku kigero cya 40-50%) byo kuzarwara diyabeye yo mu bwoko bwa kabiri.

Abdulkerim Said, Umuyobozi nshingwabikorwa w’umuryango New Mainers Public Health Initiative, avuga ko benshi mu bagize umuryango mugari w’Abanyafurika muri Lewiston/Auburn batangiye guhangayikishwa na diyabete nyuma y’uko abana batandukanye bari bamaze kwibasirwa n’umubyibuho ukabije ndetse na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Umwe mu miryango myinshi yoherejwe ku mpuguke mu mirire ngo bahabwe inyigisho kuri diyabete n’indyo bakwiye gufata, gusa ngo icyo bahawe nk’umusemuzi ni sisiteme yo muri telefone, nyamara ngo umusemuri wo kuri telefone ntabwo afasha mu buryo bwiza abatuye Maine. Ababyeyi bifuza gufasha ariko ntibamenye icyo bakora. Yagize ati “Diyabete ni ikibazo gikomeye mu muryango mugari w’abatuye Maine vuba… nta nyigisho cyangwa se imfashanyigisho zihari zadufasha ngo tugiye icyo tubikoraho. Muri Afurika twari tumenyereye kurya imboga zikiva mu murima hamwe n’amafi akirobwa. Twozaga amasahani ndetse tukamesa imyenda n’intoki zacu ndetse tukajya kuvoma ku iriba. Ntabwo dufite ubusitani cyangwa inzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri ngo tumare iminota 30 muri siporo ku munsi. ikiganiro kimwe kinini.

Ni ryari twavuga ko umuntu afite ibyago byo kurwara diyabete?

Hari ibintu bitandukanye byaherwaho bikerekana ko umuntu afite ibyago byo kuzarwara diyabete. Muri ibyo harimo: • Kuba waragize isukari iri hejuru cyangwa wararwaye ifata abagore batwite • Kugira ibiro by’umurengera • Kuba ufite cyangwa urengeje imyaka iri hejuru ya 45 • Gukora siporo inshuro ziri munzi y’eshatu mu cyumweru • Kuba warabyaye umwana urengeje ibiro 4 • Kuba ubarizwa mu kiciro cy’Abanyamerika bakomoka muri Afurika, abakomoka muri Amerika y’Epfo, Abanyamerika ba kavukire cyangwa bakomoka muri Alaska (bamwe mu bakomoka mu birwa byo muri Pasifike ndetse n’Abanyamerika bakomoka muri Asiya nabo babarwa mu bafite ibyago byinshi byo kwandura iyi ndwara).

Ibimenyetso byayo ni ibihe?

Diyabete yibasira abantu bo mu myaka yose, amoko yose, b’indeshyo zose ndetse bo mu mico itandukanye. Benshi mu bafite imbanziriza diyabete ntabwo baba baziko bayifite. Hari ibimenyetso bike bigaragara bya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, cyakora ihuriro ry’abarwayi ba Diyabete muri Amerika ryakoze urutonde rw’ibimenyetso by’iyi ndwara.

  • • Kwihagarika kenshi
  • • Kugira inyota ikabije
  • • Gusonza cyane ndetse n’igihe uri kurya
  • • Kunanirwa bikabije
  • • Kutabona neza
  • • Kugira ibikomere bikira bitinze
  • • Guta ibiro kabone n’ubwo waba uri kurya cyane (iyo mu bwoko bwa mbere)
  • • Kubabara cyangwa kuribwaribwa mu biganza cyangwa mubirenge (iyo mu bwoko bwa kabiri).

Kwirengangiza ibi bimenyetso bishobora gutuma icyari imbanziriza diyabete gihinduka diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, cyangwa se ukarwara indwara z’umutima cyangwa iturika ry’imitsi yo mu bwonko. Ni yo mpamvu ari ngombwa cyane kwegera muganga byibura rimwe mu mwaka agasuzuma urugero rw’isukari.

Ni gute diyabete ivurwa?

Ntabwo umuti wa diyabete uraboneka. Diyabete isaba isuzuma rihoraho ry’urugero rw’isukari ndetse no kubonana na muganga kenshi. Insulin niwo muti w’ibanze ukoreshwa mukuvura diyabete yo mu bwoko bwa mbere, iyo mu bwoko bwa kabiri ndetse na diyabeye ifata abagore batwite.

Ikibabaje, imiti ya diyabete ndetse no kubonana na muganga ku buryo buhoraho birahenze, bigatuma abatuye muri Maine badafite ubwishingizi bwa Mainecare batabasha kubona ubwo buvuzi bakeneye. Muri aba harimo benshi mu birabura n’abimukira.

Bamwe mu bafite diyabete yo mu bwoko bwa kabiri bashobora guhangana nayo bakoresheje indyo nziza ndetse na siporo ihoraho, hakaba abandi bakenera imiti irimo na insulin.

byo kurya birimo ibyitwa carbohydrates birangira bihindutse isukari nka glucose. Bimwe mu byo kurya birimo carbohydrates birekurira isukari mumaraso mu buryo bwihuse cyane. Ibi bigatuma isukari izamuka mu buryo bwihuse mu mubiri w’umuntu. Abashaka kwirinda diyabete bakwiye kurya Carbohydrates hamwe n’amasukari ku rugero ruto cyane, bitewe n’uko carbohydrates turya igira uruhare runini mu rugero rw’isukari iri mumubiri. Ibanga ni ukuringaniza. Ingero twatanga z’ibiribwa birimo carbohydrates bikunze kuribwa n’abanyafurika twavuga nk’amata, imyumbati, ifu y’ubugali, umuceri wera, ibitoki, ibirayi, ibishyimbo n’imyembe. Bimwe muri ibi biryo bikunze kuribwa n’abanyamerika twavuga nka za keke, ibisuguti, amafiriti, umugati wera amafanta n’ibindi. Kugirango umuntu agume akomeye kandi yirinda diyabete, agomba gukora kuburyo isukari iri mu maraso iguma iringanire mu masaha yose y’umunsi, ntihabeho kuzamura isukari by’ako kanya. Ibyo kurya birimo ibyitwa complex carbohydrates bifata igihe kinini ngo umubiri ubigogore, bityo bikarekurira isukari mumubiri gahoro gahoro. Bimwe muri ibyo twavuga nk’umuceri w’ikigina, umugati w’ingano zidaseye cyane, imboga nka za brokoli, inyanya n’ibyitwa chickpeas.

Ni gute wakwirinda diyabete?

Kugira ibiro bikwiye, ukirinda itabi ndetse ukarya indyo yuzuye ukanakora siporo mu buryo buhoraho, ni iby’ingenzi cyane mu kwirinda diyabete

Cyakora, iyo umuntu yamaze kubwirwa ko afite imbanziriza diyabete, kugabanya ibiro bike akongeraho no gukora siporo mu buryo buhoraho bishobora kumugabanyiriza ibyago byo kuzarwara diyabete yo mu bwoko bwa 2. Kugabanya ibiro bike bivuze kugabanya hagati ya 5% na 7% by’ibiro byose umuntu aba asanzwe afite, cyangwa se amapawundi 10 kugeza kuri 14 ku muntu usanzwe upima amapawundi 200. Siporo ihoraho bivuze kumara byibura iminota 150 mu cyumweru ukora siporo nko kugenda wihuta cyangwa indi nkayo. Iyo ni iminota 30 gusa iminsi 5 mucyumweru.

Ikigo cy’igihugu gishinzwe gukumira diyabete gikorera munsi ya CDC, gitanga inyigisho zigamije gufasha abantu guhindura imyifatire k’ubuntu binyuze mu bitaro byo muri Maine ndetse n’amahuriro y’abaturage. Amakuru arambuye wayashakira kuri uyu murongo. Cyangwa se ugasura urubuga rushya rwa CDC ya Maine, rushinzwe gutangirwaho ibitekerezo n’inyigisho kuri diyabete.

Kuba muri Amerika nabyo byakongerera ibyago byo kurwara iyi ndwara


Siteresi iherekeza kwisanga mu mico y’ahandi, indyo nshya, gukora amasaha menshi cyangwa se gukora nijoro ndetse no kudakoresha umubiri imyitozo cyangwa siporo, byose bibarirwa mu bishobora kongerera ibyago abimukira byo kurwara diyabete buri mwaka nyuma yo kwimukira muri Amerika. Kubasha kubona ubuvuzi, kugira ubwenegihugu ndetse n’akazi byose byerekana ko byagabanya ibyago byo kurwara diyabete.

Ubushakashatsi kandi bwerekana ko kongerera ubumenyi kuri diyabete abimukira ndetse n’abandi bantu birabura ari ingenzi cyane mu kugabanya ibyago byo kuyirwara. Ni yo mpamvu CDC ya Maine ikorana n’imiryango migari nka Maine Access Immigrant Network (MAIN) netse n’umuryango w’abafatanyabikorwa mu bukangurambaga ku buzima (CHOW’S) ngo hatangwe inyigisho zijyanye n’imico y’abazihabwa no kuzamura ingano y’abahabwa ubuvuzi mu rurimi rwa bo rwibanze. Ikigamijwe, ni ukuzamura ingano y’abasuzumwa, abashyiraho imirongo ngenderwaho, abayobozi mu nzego z’ubuzima ndetse n’imiryango ikorana bya hafi n’abaturage bakora mu gukumira diyabete, bityo umubare w’abayirwara ntukomeze gutumbagira. Ubuzima n’ahazaza bya benshi mu batuye Maine burugarijwe.